Bli medlem i Kjelsås idrettslag

Kjelsås Idrettslag skal kjennetegnes ved å være et fleridrettslag for alle med sterk lokaltilhørighet og gi et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. Vår visjon er at vi skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.

Alle som deltar i Kjelsås idrettslags aktiviteter må være medlem i idrettslaget. Ved å melde deg inn, blir du en del av fellesskapet med ca. 3900 medlemmer, der neste 85% er yngre enn 25 år. Gjennom aktivitetene i våre åtte grupper vil du høyst sannsynlig finne noe som passer for din familie. All vår idrettslige aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Velkommen til deltagelse i våre aktiviteter. 


SØK OM INNMELDING

Søke om medlemskap gjøres i MinIdrett

Kjelsås idrettelag benytter Norges Idrettsforbund sin løsning for medlemsadministrasjon – minidrett.no. Ønsker du å melde deg eller ditt barn inn i klubben gjøres dette elektronisk via innmeldingsknappen over.

Når registreringen er ferdig vil du motta faktura på din personlige minidrett.no i løpet av noen få dager. Vi vil også sende faktura på e-post. Vi ber om at det betales innen forfall for at medlemskap og forsikringer skal være gyldig.  

Ved adresseforandringer eller endringer i kontaktinformasjon, er det viktig at du oppdaterer minidrett.no

Du kan også ringe oss på telefon 9191 1913.
Utmelding av Kjelsås IL

Skal du melde deg eller ditt barn ut av Kjelsås trykk på knappen under. 

UTMELDING

Spond, Facebook osv

Mange lag/årganger i Kjelsås idrettslag benytter Spond, Facebook og/eller andre kanaler for den daglige kommunikasjonen med aktive og foresatte. Spond er et godt verktøy for aktive, foresatte, trenere og de har et verv i klubben som lagleder, oppmann eller foreldretrener.

Som foresatt kan du bli invitert i en gruppe i f. eks Spond. Barn som har egen mobil må gjerne opprette egen bruker for selv kunne lese viktige meldinger, og melde ifra om man kommer på trening eller ikke.

Å være med i en av Spondgruppe eller lignede er ikke det samme som å være medlem i klubben. Du må forsikre deg om at du er medlem i idrettslaget for å delta i aktivitet. 

Er du usikker om du er medlem ta kontakt med administrasjonen på epost kontoret@kjelsaas.no eller på telefon 9191 1913. Du kan også finne ut av det ved å logge deg på MinIdrett.

Medlemskontingent

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 475,-
Pensjonisterkr. 475,-

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret (01.01-31.12)

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.

Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Klikk her for å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Er det behov for hjelp for å dekke treningsavgift eller deler av denne skal vi prøve å hjelpe.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Vi har et lite fond som noen av våre samarbeidspartnere bidrar med midler til. Disse midlene blir brukes som hjelp til å støtte idrettene hos oss.  Slik at så mange som mulig av de som ikke har midler til å betale hele treningsavgiften kan være med. 

Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.


Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her  

Spørsmål om medlemskap og treningsavgifter

Levert av IdrettenOnline