Medlems- og treningsavgifter

                                       

Kjelsås idrettslag er en medlemsorganisasjon, det betyr at medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. Nye satser for 2024, sist regulert i 2014.

 
Medlemskontingent  2023 
Medlemskontingent  2024
Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-kr. 1.400,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-kr. 675,-
Medlemskap barn ( < 20 år)kr. 475,-kr. 525,-
Pensjonisterkr. 475,-kr. 525,-
Parautøverekr. 475,-kr. 525,-
Trenere/oppmann/lagleder
kr. 350,-kr. 350,-

For eksisterende medlemmer sendes kontingenten sendes ut i begynnelsen av februar, den gjelder for kalenderåret (1.1 tom 31.12.) For nye medlemmer sendes kontingenten ut fortløpende og gjelder uansett for kalenderåret medlemskap tegnes. Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøte.  

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913


Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til 

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Kjelsås idrettslag har som nabolagsklubb fått tildelt noen midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Vi søker støtte for å skaffe midler gjennom forskjellige støtte ordninger, sponsorer og gaver som gir oss noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her.

Treningsavgifter og egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år).

Treningsavgifter sesongen 2024 og 2023/24

For idretter med "skoleårsesong" er det alder som er på slutten av sesongen som er grunnlaget for avgift.
Allidrett, alpin, basket, håndball, langrenn og paraidrett har sesong fra oppstart høst til avslutting vår/sommer.
Fotball følger kalenderåret, 01.01 til 31.12.
Vi tar forbehold om endringer eller feil i listene under.

Barne-
AllidrettIdretts-Alpin AlpinBasketFotballHåndballLangrennParaidrettBarne-
idrett

skoleinnsats 23/24racing 23/24Høst/Vår2423/24
23/24
idrett
Født
Alder

Treningsavgift (eks. loddbok)
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift (eks. loddbok)
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår.
Treningsavgift
deles i to avdrag
høst og vår.


sesongen
født
20204 år
2200,-2019
20195 år2200,-
4750,- (1450,2500,800)

2018
20186 år
2200,-4750,- (1450,2500,800)

2.600,-* (1*)
2.300,-3000,-2017
20177 år

4750,- (1450,2500,800)

2.400,-  (1200, 1200)2.600,-*2.100,-2.300,-
2016
20168 år

4750,- (1450,2500,800)
2.400,-  (1200, 1200)
3.400,-*3.150,-2.300,-
2015
20159 år

5.750,- (1450, 3500, 800)

2.400,-  (1200, 1200)
3.400,-*3.150,-2.300,-
2014
201410 år

5.750,- (1450, 3500, 1000)

3.700,- (1850, 1850)
4.000,-*3.150,-2.500,-
2013
201311 år

5.950,- (1450, 3500, 1000)
9.050,- (2250, 5000, 1800)
3.700,- (1850, 1850)4.000,-*3.150,-2.500,-
2012
201212 år

5.950,- (1450, 3500, 1000)
9.050,- (2250, 5000, 1800)
3.700,- (1850, 1850)
4.600,-*3.650,-2.900,-
2011

Alpin
Skiskole en gang i uken i 8 uker kr 2.062,- uten heiskort og kr. 3.087,- med heiskort.
Heiskort tilkommer (ikke inkludert i vintertreningsavgift)
Loddbok blir fakturert med kr 500,-  i tillegg til vintertreningsavgift
Treningsavgift samling per dag kr 360,- eks bo, heis, reise ++    

* Fotball 2018 og 2017, kr 200 tilbake til lagskasse. 2016 og eldre kr 400 til lagskasse. 

(1*) Fotball 2018 oppstart ved skolestart kr 1.300,- 

Lisenser

Det kreves lisens for alle som skal konkurrere i ungdomsidretten, fra fylte 13 år. Mer informasjon om lisens klikk på linkene til idrettene under.

Basket, Fotball, Håndball, Ski (Alpin, Freeski, Langrenn) (Noen særforbund har støtteordninger knyttet til lisens.)

Les gjennom vilkårene, noen ganger kan det lønne seg med denne forsikringen selv om en kun trener.

UNG-
Alpin AlpinBasketFotballFotballHåndballHåndballLangrennParaidrett
DOM
innsats 23/24racing 23/24Høst/vår
2423/24tillegg for

Født
AlderTreningsavgift (eks. loddbok)
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift (eks. loddbok)
deles i tre avdrag
høst, vinter og vår
Treningsavgift
deles i to avdrag
høst og vår.ekst. trener
J = jenter
G = gutter


201113 år8.300,- (2700, 3800, 1800)13.800,- (6200, 5200, 2400)
3.700,- (1850, 1850)

7.200,-*3.950,-2100,- J3.200,-3000,-
201014 år8.300,- (2700, 3800, 1800)
13.800,- (6200, 5200, 2400)
4.600,- (2300, 2300)J U15 - 7.700,-
7.700,-*4.150,-2100,- J/G4.200,-
200915 år11.500,- (3900, 5200, 2400)
18.400,- (10000, 5200, 3200)
4.600,- (2300, 2300)
J U15 - 7.700,-8.000,-*4450,-2100,- G4.200,-
200816 år11.500,- (3900, 5200, 2400)
18.400,- (10000, 5200, 3200)
4.600,- (2300, 2300)
G U17
9.000,-*5000,-2100,- J/G4.900,-
200717 år

4.600,- (2300, 2300)
G U1910.000,-*5200,-2100,- J/G4.900,-
200618 år

4.600,- (2300, 2300)

U17/U195200,-2100,- J/G4.900,-
200519 år

4.600,- (2300, 2300)

U17/U19
5200,-2100,- J/G4.900,-

* Fotball kr 400,- tilbake til lagskasse.

VOKSENBasket
FotballFotball - 24Håndball23/24Langrenn
Paraidrett

4200,- > 19 årK35
1.250,-Herrelag3650,- (pålagt dugnad)
Sr5.700,-1.000,-


C-laget
1250,-Damelag 2/33650,- (pålagt dugnad)
M331250,-,-Damelag 5/63650,- (pålagt dugnad)

M401250,-