Gruppestyrer

Gruppestyre har ansvar for aktiviteten innen «sin» idrett. Det er hovedstyrets forlengede arm, og må forholde seg til de vedtak hovedstyret fatter. Gruppene er slik sett et utøvende organ som har myndighet i tråd med fullmakter som er gitt og vedtak som er fattet.

Hensikten med et gruppestyre er at de skal organisere den daglige aktiviteten i gruppen, de skal utarbeide forslag til planer og budsjett, samt rapportere til hovedstyret (årsmøtet), inkludert regnskap. 

Gruppestyrene legger forholdene til rette for aktivitet, og hjelpe hovedstyret med oversikt over hva som er planlagt og hva som har skjedd.  

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Kjelsås IL. Det er ikke de samme formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget. Etter det årlige møtet i gruppen må forslag til nytt gruppestyre sendes idrettslagets valgkomité. 

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Kjelsås idrettslag utad uten hovedstyrets godkjenning. 

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere, både som aktive og når de legger opp for å beholde dem i miljøet. 

Gruppen skal søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større eller annerledes treningsmiljø når dette anses som hensiktsmessig.


Allidrett

Leder
Hege Sandsgaard - 90167605 - sanhege@yahoo.com

Nestleder
Celine P. Kommandantvold - 45456798 - celine_petters@msn.com

Økonomi
Inger Tetlie - 95746414 - inger.tetlie@gmail.com

Styremedlem
Eli Anne Dokken


Alpin

Leder
Knut Røsjorde - kontakt nestleder Trine Dyrstad Pettersen

Nestleder - (gruppekontakt U14/U16)
Trine Dyrstad Pettersen - 91631500 - trine@dyrstad-pettersen.com

Styremedlem - (gruppekontakt U12)
Sissel Bildøy - 97404981 - sissel.bildoy@gmail.com

Styremedlem- (gruppekontakt U8/10)
Ylva Axelsen - ylva.axelsen@gmail.com

Styremedlem
Tobias Torrisen - 98257822 - tobiast@gmail.com

Styremedlem/økonomi
Barbro Kolbjørnsrud - 46410287 - barbro.kolbjornsrud@gmail.com

Styremedlem
Eivind Furuseth - 46410211 - eivind.furuseth@bi.no

Styremedlem 

Ragnhild Pålsrud - 91638397- Ragnhild@paalsrud.com


Basket

Leder    
Espen Jacobsen - 40020318 -  basket@kjelsaas.no

Styremedlem  - Sportslig ansvarlig
Dragan Nikolic - 97053831 - dragan.nikolic@schibsted.no

Styremedlem  - Medlemsansvarlig
Tove Nordheim - 91387350 - tove.karin.nordheim@coop.no

Styremedlem Hallansvarlig
Hege Grov - 95766966 - hjemmehege@me.com

Styremedlem  - Innkjøpsansvarlig
Jo Ulltveit-Moe -   93468630 -  Jo.ulltviet-moe@outlook.com

Styremedlem - Arrangementsansvarlig
Kalle Hestvedt - 90174871 - Kalle.hesstvedt@res-group.com


Fotball

Leder  
Jo Bergsvand  - 45222114 -  leder.fotball@kjelsaas.no

Styremedlem - kasserer
Endre Grønnestad - 93054253 - en-groen@online.no

Styremedlem - Sportslig leder herrer
Alexander Rein - 97051008- alexrein83@gmail.com

Styremedlem - Sportslig leder damer
Gro Sukkestad - 45021961 - gro.sukkestad@bundebygg.no

Styremedlem - Marked
Christer Westberg Øyen - 47278143 - Christer_Oeyen@discovery.com

Styremedlem - Kommunikasjon/organisasjon
Solveig Skumlien Nilsen - 99552797 - solveigskumlien@gmail.com

Vara sport herrer 
Anders Osmunddalen - 47305812 - anders_osmund@hotmail.com


Håndball

Leder
Øyvind Skarholt - osk@byggtjeneste.no - 982 19 541

Styremedlem - Sport, materiell, utstyr og rekruttering
Knut Sundby - knut@plott.as - 917 05 551

Styremedlem  - økonomi
Roberto Padin - robertopadin@hotmail.com

Styremedlem
Terje Sandtrø - terje.sandtro@gmail.com

Styremedlem
Line Vatningen - line.vatningen@hotmail.com


Langrenn

Leder 
Bjørn Myrvold - leder.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 90070072    

Nestleder
Ketil Johan Rakkestad - nestleder.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 91761681    

Sekretær
Øystein Skjærholt - sekretaer.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 98205680    

Leder SU (sportslig utvalg)
Rune Helland - rune.helland@dnb.no - 97713250  

Oppmann senior
Øystein Tandberg - sr.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 91139536     

Oppmann junior
Jan Magne Galåen - jr.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 91787481

Oppmann 15-16
Cecilie Wærp Hauge - 1516.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 97778769 

Oppmann yngre (7-14)
Bettina Kulle Andreassen - 2009.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 47803207    

Oppmann turgruppa/veteran
Arve Karlsson - tur.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 90589562      


IPU

Leder
April Stilley - 41816311 - ipu@kjelsaas.no

Nestleder
Roy Jensen

Utøver representant
Pål Berntsen


Orientering

Leder
Hilde Ståhlbrand - 908 92 330 - hilde.sta17@gmail.com

Nestleder
Per Eric Ståhlbrand - 974 81 103 - per_eric_s@hotmail.com

Sekretær 
Anne-Britt Nilsen - 916 38 112 - a-b.nilsen@online.no

Økonomi
Hans Viggo Sæbø - 450 04 936 - hvsaebp@vikenfiber.no

Levert av IdrettenOnline