Kontraktmaler og vedlegg

Midlertidig kontrakt, under 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=10105540-7e4f-4679-b381-2d21a10ab633

Midlertidig kontrakt
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=6f5f5328-a371-4497-8782-e98e03f23765

Vedlegg 1 til kontrakt - Etiske retningslinjer for ansatte og oppdragstakere
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=83eb98b8-213f-4692-94dc-dddac828294f

Vedlegg 2 til kontrakt - Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=8ea38685-ca1a-4110-a8b7-fcf66b59c55d


Powered by: Bloc