Oppdragsavtale instruktører allidrett og idrettskolen 

Skjema/avtale for instruktører i allidretten og idrettskolen i regi av Kjelsås IL. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. Utfylte og signerte timelister må leveres/sendes til hege (a) Kjelsaas.no  Timeliste  som skal brukes finner du her