Varslingsrutiner

Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si i fra. 

KIL skal være en verdibasert organisasjon. Visjonen til idrettslaget er «Kjelsås idrettslag skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo». Visjonen er skal bidra til å fremme felleskap og helse og vi skal fremstå romslig og vi skal være idrettslag for alle. 

Idrettslagets varslingsrutiner finner du her.

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. På Norges Idrettsforbunds hjemmesider temasider om seksuell trakassering og overgrep finnes mye informasjon om problematikken og hvilke retningslinjer og regler som gjelder.

Eksterne lenker
Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten, finner du her.
NIFs temasider om seksuell trakassering og overgrep, finner du her.