Årlig møte i Kjelsås Allidrett

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 6. Jan 2023

Kjære medlemmer og foresatte, velkommen til årlig møte i Allidretten

Møtetid: 16. februar 2023, Kl.: 18.00
Sted: Klubbhuset på Grefsen Stadion

Saksliste for møtet:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Sportsplan
  4. Strategisk plan for allidrett
  5. Årsrapport
  6. Regnskap 
  7. Treningsavgift
  8. Budsjett

Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.
Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på Årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere møter opp, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, som bare er litt nysgjerrige på hva som skjer.

 Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars, i år er årsmøte 22. mars. 

Årligmøte er en møtearena som holdes avholdes innen utgangen av mars. På årlig møte i ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn innen til gruppa en minst uke før møte, klikk her for å sende inn saker.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås Idrettslag.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.