Gruppestyrer

Gruppestyre har ansvar for aktiviteten innen «sin» idrett. Det er hovedstyrets forlengede arm, og må forholde seg til de vedtak hovedstyret fatter. Gruppene er slik sett et utøvende organ som har myndighet i tråd med fullmakter som er gitt og vedtak som er fattet.

Hensikten med et gruppestyre er at de skal organisere den daglige aktiviteten i gruppen, de skal utarbeide forslag til planer og budsjett, samt rapportere til hovedstyret (årsmøtet), inkludert regnskap. 

Gruppestyrene legger forholdene til rette for aktivitet, og hjelpe hovedstyret med oversikt over hva som er planlagt og hva som har skjedd.  

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Kjelsås IL. Det er ikke de samme formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget. Etter det årlige møtet i gruppen må forslag til nytt gruppestyre sendes idrettslagets valgkomité. 

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Kjelsås idrettslag utad uten hovedstyrets godkjenning. 

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere, både som aktive og når de legger opp for å beholde dem i miljøet. 

Gruppen skal søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større eller annerledes treningsmiljø når dette anses som hensiktsmessig.


Allidrett

Leder
Hege Sandsgaard - 90167605 - sanhege@yahoo.com

Nestleder
Celine P. Kommandantvold - 45456798 - celine_petters@msn.com

Økonomi
Inger Tetlie - 95746414 - inger.tetlie@gmail.com

Styremedlem
Eli Anne Dokken


Alpin

Leder
Sabine Merky - 920 65 174 - sabine.merky@gmail.com 

Styremedlem - (gruppekontakt U14/U16)
Lars Hamran     94 30 44 54    lars@haja.no

Styremedlem - (gruppekontakt U12)
Sissel Bildøy - 97404981 - sissel.bildoy@gmail.com

Styremedlem - (gruppekontakt U8 og U10)
Eivind Furuseth - 46410211 - eivind.furuseth@bi.no

Styremedlem
Thomas Martinsen - 95929412 - thomas_martinsen@hotmail.com

Styremedlem
Tobias Torrissen - 98257822 - tobiast@gmail.com

Styremedlem/økonomi
Barbro Kolbjørnsrud - 46410287 - barbro.kolbjornsrud@gmail.com

Styremedlem 
Ragnhild Pålsrud - 91638397- Ragnhild@paalsrud.com


Basket

Leder    
Espen Jacobsen  - 40020318 -  basket@kjelsaas.no

Styremedlem  - Medlemsansvarlig
Tove Karin Nordheim - 91387350 - tove.karin.nordheim@coop.no

Styremedlem Hallansvarlig
Hege Grov - 95766966 - hjemmehege@me.com

Styremedlem  - Innkjøpsansvarlig
Jo Ulltveit-Moe -   93468630 -  Jo.ulltviet-moe@outlook.com

Styremedlem - Arrangementsansvarlig
Kalle Hestvedt - 90174871 - Kalle.hesstvedt@res-group.com

Styremedlem
Stephan Korsviken - 97 03 41 34 - stephan.korsviken@coop.no


Fotball

Leder 
Jo Bergsvand  - 452 22 114 -  leder.fotball@kjelsaas.no

Styremedlem - Sportslig leder herrer
Alexander Rein - 970 51 008 - alexrein83@gmail.com

Styremedlem - Sportslig leder damer
Christer Westberg Øyen - 472 78 143 - Christer_Oeyen@discovery.com

Styremedlem - Arrangement 
Gro Sukkestad - 450 21 961 - gro.sukkestad@bundebygg.no

Styremedlem - Kommunikasjon/organisasjon
Solveig Skumlien Nilsen - 995 52 797 - solveigskumlien@gmail.com

Anlegg
Dag Vestlund - 911 98 703 - veslunddag@gmail.com


Håndball

Leder
Øyvind Skarholt - 982 19 541 - osk@byggtjeneste.no 

Styremedlem - Sport, materiell, utstyr og rekruttering
Knut Sundby - 917 05 551 - knut@plott.as

Styremedlem  - økonomi
Roberto Padin - 908 85 760 - robertopadin@hotmail.com

Styremedlem
Terje Sandtrø - 482 06 174 - terje.sandtro@gmail.com

Styremedlem
Line Vatningen - 932 15 085 - line.vatningen@hotmail.com


Langrenn

Leder 
Bjørn Myrvold - leder.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 90070072    

Sekretær
Øystein Skjærholt - sekretaer.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 98205680    

Leder SU (sportslig utvalg)
Rune Helland - rune.helland@dnb.no - 97713250   

Leder anleggskomiteen
Knut Kristiansen - 958 21 746 - knut.kristiansen@vikenfiber.no

Oppmann 15-16
Cecilie Wærp Hauge - 1516.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 97778769  

Oppmann yngre (7-14)
Bettina Kulle Andreassen - 2009.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 47803207    

Oppmann turgruppa/veteran
Arve Karlsson - tur.langrenn.kjelsaas@gmail.com - 90589562      


IPU

Leder
April Stilley - 41816311 - ipu@kjelsaas.no

Nestleder
Roy Jensen

Utøver representant
Pål Berntsen


Orientering

Leder
Hilde Ståhlbrand - 908 92 330 - hilde.sta17@gmail.com

Nestleder
Per Eric Ståhlbrand - 974 81 103 - per_eric_s@hotmail.com

Sekretær 
Anne-Britt Nilsen - 916 38 112 - a-b.nilsen@online.no

Økonomi
Hans Viggo Sæbø - 450 04 936 - hvsaebp@vikenfiber.no

Powered by: Bloc