Lederkurs for ungdom

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Mai 2022

Oslo idrettskrets tilbyr lederkurs for ungdom fra 15 til 19 år. 

  • En flott mulighet til å bygge på CV’en. 
  • Klubben dekker kursavgiften. 

Kursdato 21-23 oktober, mer info og påmelding her - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kalender/lederkurs-for-ungdom-20222/
Kurs for sommerinstruktører

Postet av Kjelsås Idrettslag den 13. Mai 2022


Oslo idrettskrets tilbyr kurs for ungdom som skal eller ønsker å jobbe som instruktører på aktivitetsuker for barn i sommer. Kjelsås IL har mange slike aktivitetsuker, som f.eks basketcamp, fotballskoler, håndballskoler, langrenn/multisportuke osv. 

Kjelsås IL har fått satt opp en egen kurskveld som kun er for Kjelsås instruktører den 13. juni  kl. 1800 - 2100 i Kultursalen på Grefsen skole, Kapellveien 82 (mulig det flyttes til et annet sted i nærheten). Kurset er for ungdom fra 16 til og med 21 år.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta på dette kurset, som vil gi dere fortrinnsrett når vi søker etter nye instruktører ved senere anledninger. Kurset er gratis og du får påbygg av kompetanse som er bra å ha på CV’en.

Påmelding til kurset som avholdes for Kjelsås IL klikk her. (Siste frist for påmelding 8. juni)

NB - Alle som skal jobbe som instruktør må ha gyldig politiattest for formålet før oppstart. Informasjon om politiattest og hvordan du søker finner du ved å klikk her.

Oslo Idrettskrets tilbyr også åpne kurs på tvers av idrettslagene som alle kan melde seg på:

9. juni – fysisk på Sagene klubbhus

14. juni – fysisk på Bryn Osloidrettens hus

20. juni – digitalt

For å melde deg på disse klikk her -  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kalender/

Det er 25 plasser per kurs og første mann til mølla!TRYGGE BARN I IDRETTEN

Postet av Kjelsås Idrettslag den 9. Mai 2022

Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Er du trener eller leder i et idrettslag, står du i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv.

Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si ifra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller én gang for mye enn én gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra.

Er du trener, les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette` uønsket berøring av utøvere, og at du som trener ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.

Kjelsås Idrettslag skal fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en bekymring oppfordres til å si ifra.

Du kan lese mer her og si ifra om kritikkverdige forhold.


Hovedstyret Kjelsås idrettslag