Sommeraktiviteter i Kjelsås IL 2023

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Mai 2023


Uke 26 - Feriefotball, for info og påmelding klikk her - Basket Camp, for info og påmelding klikk her

Uke 27 - Basket Camp (fulltegnet)

Uke 32 - Sommeridrettsskole, for info og påmelding klikk her

Uke 33 - Fotballskole, for info og påmelding klikk her, Multisportuka (MSU), for info og påmelding klikk her, Håndballskole, for info og påmelding klikk her, BootCamp,  info og påmelding blir publisert på alpin-sidene her 

Vi ønsker at alle barn skal få mulighet til å være med på en av våre sommeraktiviteter. Sliter du med å betale ta kontakt med daglig leder Truls Nygaard på telefon 9010 4343 eller epost truls@kjelsaas.no, så finner vi en løsning på det sammen.
Ny styreleder i Kjelsås

Postet av Kjelsås Idrettslag den 23. Mar 2023

Årsmøte har valgt ny leder i idrettslaget, Erik Kreyberg Normann har tiltrådd som ny leder. 

Han har med seg et styre hvor mange har god fartstid og vært stabile i en årrekke. I tillegg til Erik består styret av nestleder Odd-Erik Bunde, styremedlem Ellen L’orange og Line Bjerck Ruud. Idrettene er representert i styret med Hege Sandsgaard i allidretten, Sabine Merky i alpin, Knut Sagli i basket, Dag Vestlund i fotball, Roberto Padin i håndball, Bjørn Tore Foss i langrenn og April Stilly i paraidrett. 

Erik er en engasjert Kjelsåsgutt både som lokalpolitiker og organisasjonsmann. Han har solid erfaring innen styrearbeid, er utdannet lege og spesialisert som barnelege. Erik har i mange år jobbet i administrative lederstillinger i helsesektoren og er nå fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. 

Styret vil jobbe for å sikre og tilrettelegge våre anleggsbehov for å skape mest mulig god aktivitet for alle og at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i vårt område. Kjelsås idrettslag skal gjøre området til et enda bedre sted å bo.

Foto, Kjelsås IL. (Erik Normann og Odd-Erik Bunde) Medlemskontingent 2023

Postet av Kjelsås Idrettslag den 26. Jan 2023

I begynnelsen av februar vil alle våre medlemmer få faktura på medlemskontingenten for 2023. Medlemskontingenten er andel av midlene vi trenger for å drive klubben. Medlemsavgiften gjelder for hele kalenderåret. Fakturaen får du på epost og i Min idrett, du kan betale i nettbanken, med kort og med Vipps. Sliter du med å betale, ta kontakt med oss, vi finner alltid en løsning sammen!

Medlemskontingenten
Medlemsavgiften går til drift av klubben. Den dekker blant annet kostnader til drift av administrasjon, it, regnskap, revisjon, forsikringer, personalkostnader, bankkostnader og gebyrer.

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.

Treningsavgifter
Treningsavgiften, som sendes ut i forkant av sesongen til din idrett, går til å dekke kostnader i din egen idrett. Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisenser fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år).

Sliter du med å betale fakturaen? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Kjelsås IL, det er veldig viktig for oss og vi finner alltid en løsning.

Prisene for medlemsavgiften for 2023 ble vedtatt av årsmøtet i 2022. Årsmøte (medlemmene) vedtatt en rabatert medlemskontingent for trenere, oppmenn og lagledere for 2023 etter innspill fra styret. Medlemmene (årsmøtet) og styret i Kjelsås IL ønsker at de som er involvert som trenere, lagleder eller oppmann er medlem i vår organisasjon. Det er ikke lovpålagt, men vi håper at flest mulig benytter seg av dette og melder seg inn. 

Priser 2023

Familiemedlemskap (inkl. barn under 20 år)         kr. 1300,-
Medlemskap voksne (fra 20 år)                                 kr. 625,-
Medlemskap barn (under 20 år) + IPU                     kr. 475,-
Pensjonister                                                                      kr. 475,-
Parautøvere                                                                      kr. 475,-                
Trenere/oppmann/lagleder                                         kr. 350,-

Satsene er holdt uendret siden 2014
 

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du kan velge om du vil betale fakturaen på vanlig måte i din nettbank, om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort eller om du vil betale med VIPPS. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist, vi legger aldri på purregebyrer og sender ikke fakturaer til inkasso.

Det er veldig viktig at du betaler medlemsavgiften og at du betaler til fristen. Vi bruker svært mye tid og krefter på å få inn medlemskontingenten fra våre medlemmer. Det går hardt ut over driften av klubben og vår økonomi.

Er du ikke lenger medlem av Kjelsås IL, men får faktura likevel? Det betyr at du ikke er ordentlig utmeldt av klubben. Du melder deg ut enten i Min idrett eller ved å sende en epost til kontoret@kjelsaas.no. Det holder ikke å si fra til lagleder/trener.

Vi anbefaler nye medlemmer og familier i klubben å se gjennom klubbhåndboken, her.

Har du spørsmål eller mener det er noe feil med fakturaen du har fått? Ta kontakt med oss på kontoret@kjelsaas.no, så vi får ryddet opp i det med en gang.Alexander Steen Olsen med 4. plass i Schladming

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Jan 2023

Alexander Steen Olsen var nær pallplass etter en fenomenal andreomgang. Etter søndagens 12. plass under verdenscuprennet i slalom i Kitzbühel fulgte alpinstjerna vår opp med 4. plass i storslalomen i Schladming. Det var rått i  Kitzbühel, nå er vi nesten uten ord. Gratulerer til Alexander! 

Foto: AP / NTB Photo/Giovanni AulettaÅrsmøte i Kjelsås IL 22. mars

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Jan 2023

22. mars 2023, klokken 19.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion (Neptunveien 8 - 12)

Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

For enklere kontroll om medlemskap oppfordrer vi til å ha medlemskortet klart på den telefon når du kommer. Du finner medlemskortet i MinIdrett  under medlemskap eller i MinIdrett-appen under mine kort.

Påmelding årsmøte, klikk her.
(Vi ber om alle som skal delta melder seg på innen 21. mars) 


Tidsfrister
8. mars er siste frist for å sende inn forslag til årsmøte, sendes til kontoret@kjelsaas.no
15. mars, legges dokumenter til møte ut her

Sakspapirer
Årsmelding 2022, klikk her
Strategisk plan 2023 - 2026klikk her

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten 
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene    
 9. Behandle idrettslagets årsberetning
 10. Behandle 
  • idrettslagets regnskap 2022
  • styrets økonomiske beretning
  • beretning fra engasjert revisor
  • kontrollutvalgets beretning 
 11. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste       
 12. Behandle idrettslagets budsjett 2023
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Kontingent 2024
 15. Valg
 16. Engasjere revisor

Avslutning


Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen 

Styret Kjelsås Idrettslag