Årlig møte i Kjelsås Allidrett

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 6. Jan 2023

Kjære medlemmer og foresatte, velkommen til årlig møte i Allidretten

Møtetid: 16. februar 2023, Kl.: 18.00
Sted: Klubbhuset på Grefsen Stadion

Saksliste for møtet:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Sportsplan
 4. Strategisk plan for allidrett
 5. Årsrapport
 6. Regnskap 
 7. Treningsavgift
 8. Budsjett

Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.
Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på Årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere møter opp, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, som bare er litt nysgjerrige på hva som skjer.

 Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars, i år er årsmøte 22. mars. 

Årligmøte er en møtearena som holdes avholdes innen utgangen av mars. På årlig møte i ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn innen til gruppa en minst uke før møte, klikk her for å sende inn saker.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås Idrettslag.


IDRETTSSKOLEN ER AVLYST MANDAG DEN 31. OKTOBER!!!!

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 27. Okt 2022

Vi avlyser trening denne mandagen og skyver på programmet videre slik at vi ikke mister en trening.

Basket fortsetter mandag den 7 og 14. november! Deretter håndball  5 mandager videre.Ledige plasser Kjelsås IL Allidrett oppstart høsten 2022

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 3. Aug 2022

Disen skole (gymsalen) - Ledige plasser mandag eller tirsdag.

Stadionhallen på Grefsen stadion - Ledige plasser tirsdag og torsdag (onsdager etter Jul).

7 ledige plasser tirsdager for 2017 barn 18.20-19.00 i stadionhallen på Grefsen stadion.
6 ledige plasser torsdager for 2018 barn 17.40-18.20
10 ledige plasser torsdager for 2017 barn 18.20-19.00
(Torsdagspartiene  i Stadionhallen  flyttes til onsdager etter jul.)

Tilbudet er et meget populært opplegg med allsidig bevegelsestrening for barn mellom 4 og 6 år. Vi har rundløyper, lek med baller, erteposer, rockeringer, trampoline, air track, sangleker, fallskjerm osv.  

Det deltar 16 barn pr. parti, og en voksen må følge barnet og hjelpe det under trening. Sesongen varer fra uke 37 til siste uke i mai. 

Målet er å få barna glad i idrett og fysisk aktivitet. 

Ta kontakt med Hege på 926 20 885 eller allidrett@kjelsaas.noLEDIGE PLASER PÅ ALLIDRETTEN I KJELSÅS IL SESONGEN 2021/22

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 29. Jun 2021

Vi har ledige plasser i gymsalen på Disen skole på mandager eller tirsdager 18.20-19.00.

Gjelder for barn født i 2016/17.

Ta kontakt på allidrett@kjelsaas.no eller på tlf.nr. 926 20 885 HegeVelkommen til årlig møte i allidrett.

Postet av Kjelsås IL - Allidrett den 11. Feb 2021

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen vil møtet avholdtes digitalt i Microsoft Teams.

Dato:  18. februar 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Deltagelse krever medlemskap i klubben, meld deg på ved å klikk her.

Saksliste for årlig møte 

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Sportsplan
 4. Strategisk plan for allidrett
 5. Årsrapport
 6. Regnskap
 7. Treningsavgift
 8. Budsjett

 

Link til årsrapport, klikk her.


Sportslig hilsen
Styret i Kjelsås allidrett